Uitgeverij West presenteert:

LIEFDE, LUST EN VERLANGEN
IN DE KOREAANSE SHIJO

Op 21 december 2018 is verschenen:
Liefde, lust en verlangen in de Koreaanse shijo
.
Shijo zijn Koreaanse verzen van drie regels, vaak gezongen, die karakteristiek zijn voor de periode van 1400 tot 1900. In deze bundel ligt de nadruk op de periode na 1600, toen de onderwerpen het keurslijf van de confucianistische moraal doorbraken en veel gevarieerder, levendiger en vrijmoediger werden, met thema’s als liefde, seks en verlangen.

De shijo van die tijd weerspiegelen grote sociale veranderingen en roepen een heel ander beeld op dan de stereotiepe dichterlijke maneschijn en pruimenbloesems van het oriëntalisme. Ze laten ook goed zien hoe Korea in bepaalde opzichten opvallend verschilt van China en Japan.

Nu verkrijgbaar, ISBN 978-90-820635-5-4. Prijs € 12,95.

Zal mijn droom van verlangen en liefde
veranderen in een krekel
die in het holst van de herfstnacht
je kamer binnengaat,

je wekt uit de diepe slaap
waarin je mij bent vergeten?

Boudewijn Walraven is emeritus-hoogleraar Koreastudies en heeft eerder proza uit dezelfde periode, moderne poëzie en verhalende sjamanenliederen vertaald.

Etalages in Amsterdam en
Den Haag

Athenaeum Boekhandel in Amsterdam heeft in januari een hoek van de etalage ingericht rond Liefde, lust en verlangen in de Koreaanse shijo. (Zie foto links.) Dat voorbeeld is in februari gevolgd door De Vries Van Stockum Boeken in Den Haag. In de laatste zaak werd op 2 februari bovendien een speciale poëzie-workshop gegeven naar aanleiding van het boek met deelname van auteur Boudewijn Walraven.


ZIJN JULLIE KERELS OF LAFAARDS?
De Indische en Indonesische strijd
tegen de nazi’s 1940-’45

In 2019 verschijnt bij uitgeverij West Zijn jullie kerels of lafaards? De Indische en Indonesische strijd tegen de nazi’s 1940-’45. Het boek geeft inzicht in het grote aandeel in het verzet en de strijd tegen de Duitsers vanuit de Nederlands-Indische gemeenschap. Het staat bol van spannende anekdotes, indrukwekkende levensverhalen en is rijk voorzien van vaak niet eerder gepubliceerde foto’s en documenten.

Samensteller en schrijver Herman Keppy zegt: ‘Sommige mensen denken: ah, leuk, die Keppy belicht een niche over de oorlog die we nog niet zo goed kennen. Alsof het niet zoveel voorstelde. Maar ik durf te beweren dat het verzet in Nederland en de strijd tegen de Duitse bezetter– door bijvoorbeeld de ‘Hollandse’ RAF-vliegers – weinig had voorgesteld zonder Nederlands-Indië.’

Verschijnt: 2019, ISBN 978-90-820635-4-7. Prijs € 29,50.

Herman Keppy (1960) is schrijver en journalist. Van zijn hand verschenen de boeken
De laatste inlandse schepelingen (1994),Tussen Ambon en Amsterdam (2004) en Pendek; Korte verhalen over Indische levens (2013).

Al jaren doet Herman Keppy onderzoek naar het Indisch en Indonesisch verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarover gaf hij eerder lezingen bij onder meer: Museum Bronbeek, Arnhem; het Haags Historisch Museum; Huizen van Verzet, Amsterdam; het Joods Historisch Museum, Amsterdam; Pelita, Nijmegen en Amsterdam; en de Tong Tong Fair (TTF), Den Haag. Op de TTF van 2014 werd ook een eerste tentoonstelling gepresenteerd.

Bij het onderzoek en productie van het nieuwe boek wordt hij onder meer gesteund door: Museum Bronbeek, The Corts Foundation; Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH); NIOD, instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies; en Verzetsmuseum Amsterdam. www.hermankeppy.com