Uitgeverij West presenteert:

ZIJN JULLIE KERELS OF LAFAARDS?
De Indische en Indonesische strijd
tegen de nazi’s 1940-’45

NU IN PRIJS VERLAAGD:
SLECHTS € 19,50

Deze publicatie poogt voor de eerste keer een overzicht te geven van de strijd en het verzet tegen de Duitse bezetter door mensen afkomstig uit Nederland-Indië, het huidige Indonesië: Indonesiërs, Indo’s en totoks. Van intellectueel tot gewone arbeider; mannen en vrouwen; politiek gezien van zeer links tot zeer rechts. Het is voor velen, inclusief de Indische gemeenschap, een tot nog toe onzichtbaar verhaal. Dit boek is de geschiedenis van de Duitse bezetting opnieuw verteld, maar nu ingekleurd, ook letterlijk, door mensen uit Nederlands-Indië.

 ISBN 978-90-820635-4-7. 272 pagina’s met meer dan 250 afbeeldingen. Prijs € 19,50.

Pers over Zijn jullie kerels of lafaards?

Zijn jullie kerels of lafaards van Herman Keppy is het nieuwe standaardwerk over het Indisch verzet.’
Historisch Nieuwsblad, special
Verzet en collaboratie in Nederland, mei 2021

Veel boeken over de oorlog vertellen een verhaal dat inmiddels wel bekend is. Dit boek voegt echt iets toe.’

Rob Hartmans in het Historisch Nieuwsblad, mei 2020

Het boek leest als een monument voor vergeten, ja zelfs verdrongen helden.’
David van Reybrouck in zijn boek Revolusi, 2020

‘Journalist en schrijver Herman Keppy deed twaalf jaar onderzoek naar het onderbelichte maar verrassend grote aandeel Indische en Indonesische verzetsstrijders tijdens de oorlog en bracht over hen een rijk geïllustreerd boek uit.’
Daan Schneider in de VPRO Gids, 18 maart 2020

‘Hij begon een onderzoek dat maar liefst twaalf jaar duurde en bracht daarmee een vergeten geschiedenis aan het licht. Wat blijkt namelijk? Indische mannen en vrouwen keken niet werkloos toe, maar namen het op tegen de Duitse bezetter.’
Hans Hemmes in het Algemeen Dagblad, editie Den Haag, 17 maart 2020

‘Het is een onbekend verhaal: de jonge mannen en vrouwen uit Nederlands-Indië die massaal verzet pleegden tegen de nazi’s in Nederland.’
Peter Schat in De Gooi- en Eemlander, 17 maart 2020

‘Het Indische en ook Indonesische verzet was breed verspreid over deze bevolkingsgroep, die een onvervreemdbare invloed had en heeft op wat zo deftig de Nederlandse identiteit heet.’
Jan-Hendrik Bakker in Den Haag Centraal, 30 januari 2020

‘Ze kregen geen plek in de geschiedschrijving. Er werden geen kazernes of straten naar ze vernoemd. Het regende geen erebaantjes of koninklijke onderscheidingen. En ze stonden niet vooraan bij herdenkingen en kransleggingen. Het monument dat zij verdienen, moest — 75 jaar na dato — door Herman Keppy in de vorm van dit boek worden opgericht.’
Coos Versteeg voor Indisch-anders.nl, 8 december 2019

‘Als er een monument moest komen voor al die Indische deelnemers aan de strijd tegen het nationaalsocialisme, dan heeft Keppy dat nu opgericht.’
John Jansen van Galen in Het Parool, 23 november 2019

Voor Keppy zijn de verhalen over Molukse verzetsstrijders of RAF-vliegers ook een persoonlijke genoegdoening. ‘Als je een Molukker ziet als vlieger bij de RAF of als sleutelfiguur in het verzet, denk je als zoon van een Molukse vader toch: wauw!’
Sander van Walsum in de Volkskrant, 23 november 2019

‘Onderbelicht bleef tot nu toe het bepaald niet geringe aandeel van Indo’s en Indonesiërs in de illegaliteit. Het boek Zijn jullie kerels of lafaards? (€29,95) van de Nederlands/Molukse journalist/schrijver Herman Keppy maakt aan die leemte een eind.’
Coos Versteeg in Dagblad 070, 12 november 2019

‘Hij geeft in zijn boek tientallen voorbeelden van verzetsdaden waarbij mensen met Indische banden betrokken waren. Van de vele Indische vrienden rond “Soldaat van Oranje” Erik Hazelhoff Roelfzema, zelf ook in Indië geboren, tot de assistenten van verzetsheld Gerrit van der Veen.’
Harriët Salm in Trouw, 5 november 2019

WWW.INDIESTIJDSCHRIFT.NL

(Post)koloniale geschiedenis en cultuur zijn overal; in romans, monologen, pamfletten, voorstellingen, films en tentoonstellingen, in al dan niet wetenschappelijk onderzoek en juridische gevechten. Maar het ontbreekt daarbij vaak aan begrip van de context, aan geheugen. De landelijke media laten het onderwerp grotendeels links liggen, of lopen achter de grootste monden aan. Dat leidt tot frustratie in kringen van mensen die er meer van afweten. Indies tijdschrift biedt een podium aan de deskundigheid en richt zich op alle geïnteresseerde en/of professioneel betrokken lezers.

De naam van het tijdschrift, ‘Indies tijdschrift’, en zijn ondertitel, ‘krities en onafhankelik’, volgen de eigenwijze spelwijze van de grote Indische schrijver en criticus E. du Perron. In zijn geest wordt het blad gemaakt. Een behoorlijke ambitie, maar met de beste denkers op dit gebied in de gelederen moeten we een heel eind komen. ‘Indies’ staat in dit geval bij uitbreiding ook voor de West, the Indies en les Indes: we rekenen de hele wereld tot ons terrein, en beperken ons ook niet tot de geschiedenis: kolonialisme is nooit verdwenen.

NU DIGITAAL

De papieren versie heeft vanaf 25 oktober 2019 tot december 2021 bestaan. Dankzij een royale bijdrage van stichting Sanegeest kan ‘Indies tijdschrift’ in 2022 voortbestaan als webtijdschrift en ook een papieren Indies jaarboek produceren. Regelmatig – en gratis te lezen – verschijnen op de website nieuwsberichten en langere artikelen van de echte experts over de geschiedenis van kolonisatie en dekolonisatie. Als immer in de geest van schrijver en criticus Eddy du Perron: ‘Krities en onafhankelik’. Meer derhalve op: www.indiestijdschrift.nl