Uitgeverij West presenteert:

ZIJN JULLIE KERELS OF LAFAARDS?
De Indische en Indonesische strijd
tegen de nazi’s 1940-’45

Verschijnt begin november 2019  bij uitgeverij West.

Deze publicatie poogt voor de eerste keer een overzicht te geven van de strijd en het verzet tegen de Duitse bezetter door mensen afkomstig uit Nederland-Indië, het huidige Indonesië: Indonesiërs, Indo’s en totoks. Van intellectueel tot gewone arbeider; mannen en vrouwen; politiek gezien van zeer links tot zeer rechts. Het is voor velen, inclusief de Indische gemeenschap, een tot nog toe onzichtbaar verhaal. Dit boek is de geschiedenis van de Duitse bezetting opnieuw verteld, maar nu ingekleurd, ook letterlijk, door mensen uit Nederlands-Indië.

 ISBN 978-90-820635-4-7. 272 pagina’s met meer dan 250 afbeeldingen. Prijs € 29,95.

INDIES TIJDSCHRIFT

(Post)koloniale geschiedenis en cultuur zijn overal; in romans, monologen, pamfletten, voorstellingen, films en tentoonstellingen, in al dan niet wetenschappelijk onderzoek en juridische gevechten. Maar het ontbreekt daarbij vaak aan begrip van de context, aan geheugen. De landelijke media laten het onderwerp grotendeels links liggen, of lopen achter de grootste monden aan. Ze zetten er journalisten op zonder voorkennis op dit gebied Dat leidt tot frustratie in kringen van mensen die er meer van afweten, vanwege beroeps- of ervaringsdeskundigheid. Indies tijdschrift biedt een podium aan de deskundigheid en richt zich op alle geïnteresseerde en/of professioneel betrokken lezers.

De naam van het tijdschrift, ‘Indies tijdschrift’, en zijn ondertitel, ‘krities en onafhankelik’, volgen de eigenwijze spelwijze van de grote Indische schrijver en criticus E. du Perron. In zijn geest wordt het blad gemaakt. Een behoorlijke ambitie, maar met de beste denkers op dit gebied in de gelederen moeten we een heel eind komen. ‘Indies’ staat in dit geval bij uitbreiding ook voor de West, the Indies en les Indes: we rekenen de hele wereld tot ons terrein, en beperken ons ook niet tot de geschiedenis: kolonialisme is nooit verdwenen.

Het nulnummer wordt vanaf 25 oktober 2019 gratis verspreid op verschillende adressen: Museum Bronbeek in Arnhem, het Moluks Historisch Museum in Den Haag, Athenaeum Boekhandel in Amsterdam, Linnaeus Boekhandel in Amsterdam, Boekhandel Van Noord in Amsterdam, Boekhandel Gianotten Mutsaers in Tilburg, Boekhandel Maximus in Hilligersberg, Boekhandel Douwes in Den Haag, Boekhandel De Vries-Van Stockum in Den Haag, het KITLV in Leiden, het NIOD in Amsterdam en het NIMH in Den Haag. De vrienden van Stichting Tong Tong ontvangen het blad in december bij De sobat. Meer informatie: www.indiestijdschrift.nl