Uitgeverij West presenteert:

NIEUW BOEK OP KOMST
MET MOLUKSE VERHALEN

Het Moluks narratief zoals in Nederland door zowel Molukse personen en instanties als Nederlandse onderzoekers, schrijvers en journalisten herhaald, kent als zwaartepunt het uitroepen van de Zuidmolukse republiek in 1950 en het daaropvolgend verblijf van een groep Molukkers in Nederland.

Alsof de rijke en ook tragische geschiedenis daarvoor er niet toe doet, net zomin als het verhaal van de Molukkers in Indonesië, die veruit de grootste component uitmaken van het volk – of eigenlijk volkeren en stammen.

Daarbij staat de Molukse geschiedenis zoals in Nederland verteld vaak vol van voor waar aangenomen misvattingen en zelfs leugens die tot cliché zijn geworden. Naar hoe het precies zat, hoe dingen werkelijk zijn gebeurd, talen slechts weinigen.

Sommige indrukwekkende of in ieder geval opmerkelijke verhalen worden niet meer verteld, andere zijn nooit verteld – noch in Nederland noch in Indonesië. Die verhalen wil de schrijver Herman Keppy delen met mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn in de Molukse cultuur en geschiedenis.

Beoogde verschijningsdatum: maart 2023

WWW.INDIESTIJDSCHRIFT.NL

(Post)koloniale geschiedenis en cultuur zijn overal; in romans, monologen, pamfletten, voorstellingen, films en tentoonstellingen, in al dan niet wetenschappelijk onderzoek en juridische gevechten. Maar het ontbreekt daarbij vaak aan begrip van de context, aan geheugen. De landelijke media laten het onderwerp grotendeels links liggen, of lopen achter de grootste monden aan. Dat leidt tot frustratie in kringen van mensen die er meer van afweten. Indies tijdschrift biedt een podium aan de deskundigheid en richt zich op alle geïnteresseerde en/of professioneel betrokken lezers.

De naam van het tijdschrift, ‘Indies tijdschrift’, en zijn ondertitel, ‘krities en onafhankelik’, volgen de eigenwijze spelwijze van de grote Indische schrijver en criticus E. du Perron. In zijn geest wordt het blad gemaakt. Een behoorlijke ambitie, maar met de beste denkers op dit gebied in de gelederen moeten we een heel eind komen. ‘Indies’ staat in dit geval bij uitbreiding ook voor de West, the Indies en les Indes: we rekenen de hele wereld tot ons terrein, en beperken ons ook niet tot de geschiedenis: kolonialisme is nooit verdwenen.

NU DIGITAAL

De papieren versie heeft vanaf 25 oktober 2019 tot december 2021 bestaan. Dankzij een royale bijdrage van stichting Sanegeest kan ‘Indies tijdschrift’ in 2022 voortbestaan als webtijdschrift en ook een papieren Indies jaarboek produceren. Regelmatig – en gratis te lezen – verschijnen op de website nieuwsberichten en langere artikelen van de echte experts over de geschiedenis van kolonisatie en dekolonisatie. Het ligt in de bedoeling dat december 2022 een Jaarboek verschijnt, als altijd: ‘Krities en onafhankelik’. www.indiestijdschrift.nl