Alles over het Fonds

UITGEVERIJ WEST

Uitgeverij West werd in 2013 opgericht om de verhalenbundel Pendek van Herman Keppy uit te geven. De catalogus De kleine schepper verscheen in 2015 bij de gelijknamige expositie van Rogi Wieg. In mei 2016 werd Jan Schlechter-Duvall uitgebracht in samenwerking met uitgeverij Brumes Blondes. Eind 2018 verscheen Liefde, Lust en verlangen in de Koreaanse shijo van Boudewijn Walraven, en in mei 2019 Tropenjazz van Henk Mak van Dijk. Eind 2019 zag Zijn jullie kerels of lafaards? van Herman Keppy het levenslicht. In 2023 is het Indies Jaarboek 2022 uitgekomen, Saparua, meisje van Herman Keppy en Boswachters/Forest Guardians van Ursula Neubauer en Frans W. Saris.

BOSWACHTERS/FOREST GUARDIANS

In de kunstresidentie ArtCeB in Botopasi, een Saramaccaans dorpje van tweehonderd zielen aan de Surinamerivier, maakten beeldend kunstenaar Ursula Neubauer en natuurkundige en essayist Frans W. Saris kennis met ‘chaos en levenskracht’ van het regenwoud. Hun tweetalig kunstboek Boswachters / Forest Guardians is ook een oproep: ‘Laten we bij het 150-jarig jubileum van afschaffing van de slavernij niet alleen Suriname onze excuses aanbieden, laten we ook de Saramaccanen betalen voor het behoud van het regenwoud, opdat het onze extra CO2-emissies na 2025 uit de atmosfeer haalt – terwijl wij ons inspannen die alsnog terug te dringen.’

Ursula Neubauer en Frans W. Saris, Boswachters / Forest Guardians, tweetalige, rijk geïllustreerde paperback, ISBN 9789083203829, te bestellen bij de (web)boekhandel,
prijs €24,95.

In de pers:

Boswachters/ Forest Guardians is niet enkel een hartstochtelijk pleidooi om zuinig te zijn op de unieke symbiose van mens en natuur in het Surinaamse binnenland. Het is ook zeker niet de verdediging van een geprojecteerd idee van zoiets als ‘zuiverheid’ in het Surinaamse binnenland. Het is eerst en vooral een spiegel die een relatief eenvoudige samenleving de complexe westerse wereld voorhoudt.
Michiel van Kempen op de website Caraïbisch Uitzicht, 18 augustus, 2023

Het boek is tweetalig (Nederlands en Engels) en telt 68 pagina’s. De verhalen zijn kort en geven een impressie van wat het tweetal in een maand in het dorp heeft meegemaakt. Met de pennenvrucht hoopt Saris dat Nederland niet alleen excuses maakt voor het slavernijverleden. “Laten wij (Nederlanders, … red.) ook de Saramaccaners betalen voor het behoud van het regenwoud. Dankzij hen heeft Suriname een negatieve CO2- emissie”, klinkt zijn oproep. Saris noemt Boven-Suriname “een hotspot van biodiversiteit in de wereld”.
Neubauer hoopt met ‘Boswachters/Forest Guardians’ andere kunstenaars te interesseren om ook het regenwoud van Suriname te bezoeken en net als haar geïnspireerd te raken. Het boek wordt in november onderdeel van een grote tentoonstelling, waar ook de schilderijen van Neubauer te zien zullen zijn.
Audry Wajwakan in De Ware Tijd, 4 juli, 2023

INDIES JAARBOEK 2023

De (post)koloniale geschiedenis is hot; in romans, voorstellingen, films en tentoonstellingen, in al dan niet wetenschappelijk onderzoek en juridische gevechten, in een plots opgebloeide excuuscultuur. Helaas kunnen de landelijke media hoofd- niet van bijzaken onderscheiden, of lopen achter de grootste monden aan. Tot grote ergernis van velen. Het ontbreekt al te vaak aan begrip van de context, aan geheugen.

De afgelopen jaren heeft indiestijdschrift.nl daarom een podium geboden aan wetenschappelijk onderlegde onderzoekers, gepokt en gemazelde schrijvers en journalisten, en talentvolle studenten. Deskundigheid bestaat wel degelijk, en wat een rijkdom van aanbod. Helaas heeft indiestijdschrift.nl per 1 januari 2024 de activteiten moeten stilleggen wegens onvoldoende, structurele financiële ondersteuning.

Uitgeverij West heeft begin 2024 het Indies jaarboek 2023 (isbn 978 90 832 03843) gemaakt, met nagenoeg alle artikelen die in 2023 op indiestijdschrift.nl zijn verschenen, ‘krities en onafhankelik’. 311 pagina’s dik, met illustraties. 276 Voor €25 te bestellen via uw boekhandel, bijvoorbeeld bij Bruna, Athenaeum en De Vries Van Stockum. Ook het Indies jaarboek 2022 (isbn 978 90 832 03812, 276 pagina’s) is voor hetzelfde bedrag te bestellen.

ZIJN JULLIE KERELS OF LAFAARDS?
De Indische en Indonesische strijd
tegen de nazi’s 1940-’45

Deze publicatie poogt voor de eerste keer een overzicht te geven van de strijd en het verzet tegen de Duitse bezetter door mensen afkomstig uit Nederland-Indië, het huidige Indonesië: Indonesiërs, Indo’s en totoks. Van intellectueel tot gewone arbeider; mannen en vrouwen; politiek gezien van zeer links tot zeer rechts. Het is voor velen, inclusief de Indische gemeenschap, een tot nog toe onzichtbaar verhaal. Dit boek is de geschiedenis van de Duitse bezetting opnieuw verteld, maar nu ingekleurd, ook letterlijk, door mensen uit Nederlands-Indië.

 ISBN 978-90-820635-4-7. 272 pagina’s met meer dan 250 afbeeldingen. Uitverkocht, de laatste exemplaren worden begin 2024 tegen sterk gereduceerde prijs aangeboden door boekhandel Steven Sterk in Utrecht.

Pers over Zijn jullie kerels of lafaards?

Zijn jullie kerels of lafaards van Herman Keppy is het nieuwe standaardwerk over het Indisch verzet.’
Historisch Nieuwsblad, special
Verzet en collaboratie in Nederland, mei 2021

Veel boeken over de oorlog vertellen een verhaal dat inmiddels wel bekend is. Dit boek voegt echt iets toe.’

Rob Hartmans in het Historisch Nieuwsblad, mei 2020

Het boek leest als een monument voor vergeten, ja zelfs verdrongen helden.’
David van Reybrouck in zijn boek Revolusi, 2020
 
‘Journalist en schrijver Herman Keppy deed twaalf jaar onderzoek naar het onderbelichte maar verrassend grote aandeel Indische en Indonesische verzetsstrijders tijdens de oorlog en bracht over hen een rijk geïllustreerd boek uit.’
Daan Schneider in de VPRO Gids, 18 maart 2020

‘Hij begon een onderzoek dat maar liefst twaalf jaar duurde en bracht daarmee een vergeten geschiedenis aan het licht. Wat blijkt namelijk? Indische mannen en vrouwen keken niet werkloos toe, maar namen het op tegen de Duitse bezetter.’
Hans Hemmes in het Algemeen Dagblad, editie Den Haag, 17 maart 2020

‘Het is een onbekend verhaal: de jonge mannen en vrouwen uit Nederlands-Indië die massaal verzet pleegden tegen de nazi’s in Nederland.’
Peter Schat in De Gooi- en Eemlander, 17 maart 2020

‘Het Indische en ook Indonesische verzet was breed verspreid over deze bevolkingsgroep, die een onvervreemdbare invloed had en heeft op wat zo deftig de Nederlandse identiteit heet.’
Jan-Hendrik Bakker in Den Haag Centraal, 30 januari 2020

‘Ze kregen geen plek in de geschiedschrijving. Er werden geen kazernes of straten naar ze vernoemd. Het regende geen erebaantjes of koninklijke onderscheidingen. En ze stonden niet vooraan bij herdenkingen en kransleggingen. Het monument dat zij verdienen, moest — 75 jaar na dato — door Herman Keppy in de vorm van dit boek worden opgericht.’
Coos Versteeg voor Indisch-anders.nl, 8 december 2019

‘Als er een monument moest komen voor al die Indische deelnemers aan de strijd tegen het nationaalsocialisme, dan heeft Keppy dat nu opgericht.’
John Jansen van Galen in Het Parool, 23 november 2019

Voor Keppy zijn de verhalen over Molukse verzetsstrijders of RAF-vliegers ook een persoonlijke genoegdoening. ‘Als je een Molukker ziet als vlieger bij de RAF of als sleutelfiguur in het verzet, denk je als zoon van een Molukse vader toch: wauw!’
Sander van Walsum in de Volkskrant, 23 november 2019

‘Onderbelicht bleef tot nu toe het bepaald niet geringe aandeel van Indo’s en Indonesiërs in de illegaliteit. Het boek Zijn jullie kerels of lafaards? (€29,95) van de Nederlands/Molukse journalist/schrijver Herman Keppy maakt aan die leemte een eind.’
Coos Versteeg in Dagblad 070, 12 november 2019

‘Hij geeft in zijn boek tientallen voorbeelden van verzetsdaden waarbij mensen met Indische banden betrokken waren. Van de vele Indische vrienden rond “Soldaat van Oranje” Erik Hazelhoff Roelfzema, zelf ook in Indië geboren, tot de assistenten van verzetsheld Gerrit van der Veen.’
Harriët Salm in Trouw, 5 november 2019

TUSSEN AMBON EN AMSTERDAM

Het reeds lang uitverkochte boek Tussen Ambon en Amsterdam van Herman Keppy is weer verkrijgbaar. Het is het eerste pod (printing on demand) boek van uitgeverij West bovendien. Dit keer hebben we voor een grotere, beter leesbare letter gekozen. Ook zijn kleine foutjes gecorrigeerd die in de eerste druk stonden.
Op de cover prijkt het portret van hoofdpersoon dr. W.K. Tehupeiory. Geliefd huisarts in Batavia, oprichter van het Ambons Studiefonds en oprichter van de vereniging van Indonesische artsen.

Te bestellen in de boekhandel, maar ook via een bericht naar uitgeverijwest@gmail.com. Tussen Ambon en Amsterdam kost € 29,95.

Pers over
Tussen Ambon en Amsterdam

‘Een ongelooflijk, zinsbegoochelend boek’
Frenk van der Linden in Kunststof, Radio 1, 14 augustus 2004.

‘Keppy lijkt al net zo’n rolmodel als de Tehupeiory’s’
John Jansen van Galen in Het Parool, 17 augustus 2004

‘Een prachtboek!’
Paul Verspeek in de ‘Ver van mijn pet show’, Radio Rijnmond 10 oktober 2004

‘Goed geschreven en informatief’
Nederlands Dagblad, 4 februari 2005

‘Herman Keppy is erin geslaagd de sfeer van de
koloniale samenleving goed te treffen’

Wim Manuhutu in Moesson, november 2004

TROPENJAZZ

Dit boek van Henk Mak van Dijk gaat over jazz in Nederlands-Indië, vanaf de Fidgety Feet Jazz gespeeld in 1919 tot serieuze luisterconcerten eind jaren dertig. Tropenjazz. Jazz in Indië tovert de lezer een uitbundige wereld voor van vrolijke muziek, gespeeld door orkesten in alle soorten en maten: scheepsorkesten van de grote ocean liners, tropensembles van overzee, bioscooporkesten, Manilla-jazz, schoolbandjes, Indo-Europese orkesten en inheemse bands. Een regen van afbeeldingen, advertenties en zeldzame foto’s illustreert bands, solisten, sociëteiten, hotels, dancings, zwembaden, grammofoons en platen, Hollywood-muziekfilms en de radio.

De Indische jazzwereld kent zijn schaduwenkanten: de context van de koloniale samenleving, koloniaal gedachtegoed over blanke superioriteit, discriminatie van Indo-Europese musici, economische malaise, de Japanse bezetting, naoorlogse ontreddering en een gedwongen vertrek uit Indië voor vele jazzmusici. De epiloog opent een venster op internationaal gewaardeerde Indische jongens in Nederland en jazz in Indonesië. Tropenjazz  wil vooral een ervaring bieden, verbazen over een wervelende jazzwereld die weliswaar voorgoed verdwenen is, maar een nieuw momentum zeker verdient.

304 pagina’s, circa 600 afbeeldingen, Nederlands- en Engelstalig.
Uitgeverij West & Limasan Musik. ISBN 9789083009001. Prijs € 24,95.
Te bestellen bij de betere (web)boekhandel of via makvandijk@hotmail.com

Pers over Tropenjazz

Tropenjazz, een geweldig
overzicht van jazz
in Nederlands-Indië in de periode 1919-1950. Ruim 300 pagina’s dik, weldadig geïllustreerd en met zowel een Nederlandse als een Engelse tekst.’
Peter van Brummelen, Het Parool,
29 juni 2019

‘Het is een fors werk geworden, resultaat van gedegen onderzoek in Nederland en Indonesië, en het resultaat is indrukwekkend! […] Aanbevolen.’
Robert Egeter van Kuyk, Moesson, juni 2019

‘Via de invalshoek van amusementsmuziek krijgen we een bijzondere inkijk in de Oost. Blank Indië krijgt de allure van Hollywood. De musici waren voornamelijk van Indonesische en Nederlands-Indische afkomst, dus de jazz ging door de rassen en standen heen.’
NRC Handelsblad, 4 oktober 2019

LIEFDE, LUST EN VERLANGEN
IN DE KOREAANSE SHIJO

Op 21 december 2018 is verschenen:
Liefde, lust en verlangen in de Koreaanse shijo
.
Shijo zijn Koreaanse verzen van drie regels, vaak gezongen, die karakteristiek zijn voor de periode van 1400 tot 1900. In deze bundel ligt de nadruk op de periode na 1600, toen de onderwerpen het keurslijf van de confucianistische moraal doorbraken en veel gevarieerder, levendiger en vrijmoediger werden, met thema’s als liefde, seks en verlangen.

De shijo van die tijd weerspiegelen grote sociale veranderingen en roepen een heel ander beeld op dan de stereotiepe dichterlijke maneschijn en pruimenbloesems van het oriëntalisme. Ze laten ook goed zien hoe Korea in bepaalde opzichten opvallend verschilt van China en Japan.

Nu verkrijgbaar, ISBN 978-90-820635-5-4. Prijs € 12,95.

Zal mijn droom van verlangen en liefde
veranderen in een krekel
die in het holst van de herfstnacht
je kamer binnengaat,

je wekt uit de diepe slaap
waarin je mij bent vergeten?

Boudewijn Walraven is emeritus-hoogleraar Koreastudies en heeft eerder proza uit dezelfde periode, moderne poëzie en verhalende sjamanenliederen vertaald.

Pers over Liefde, lust en verlangen

‘De overgeleverde shijo’s blijken bij de oudere dichters vaak verband te houden met de belangrijke rol die de dichter in de geschiedenis heeft gespeeld. De shijo droeg dus bij aan zijn roem. Walraven geeft hiervan enkele mooie voorbeelden.
Het doet je fantaseren dat een hedendaagse shijo-dichter de onderhandelingen van Kim Jong-un zou bezingen van wiens delegatie hij deel uitmaakt en zo Koreaanse én eigen geschiedenis zou schrijven.’
Literairnederland.nl, 7 maart 2019

JAN SCHLECHTER DUVALL
Schilderijen, tekeningen en gedichten van
een Indo-surrealist

‘Indië kan niet uit mij worden weggedacht. De grondslag van mijn werk is Oostersch,’ zei de wereldberoemde kunstenaar Jan Toorop eens. Hetzelfde zal gelden voor Jan Schlechter Duvall, ‘maar hij is ondanks zijn talent als kunstenaar nooit doorgebroken, ‘ schrijft Frans Leidelmeijer onlangs in Indisch magazine Moesson. Daar moet verandering in komen. Schlechter Duvall liet een bijzondere verzameling na van schilderijen, tekeningen, brieven en gedichten. De weerslag van een immer zoekende, creatieve geest en een bewogen leven.

Het boek bevat veel kleurrijke afbeeldingen, een biografische schets door Laurens Vancrevel, een keuze uit Schlechters teksten en bijdragen van deskundigen prof. dr. Michiel van Kempen en dr. Helena Spanjaard.

Pers over Jan Slechter-Duvall

‘Brumes Blondes y Uitgeverij West han publicado, con motivo de la exposición de Jan Schlechter Duvall de que dimos cuenta hace unas semanas, un valioso catálogo repleto de imágenes a todo color, aportación que atesorará todo apreciador de este artista verdaderamente ejemplar, nacido en la isla indonesia de Belitung en 1922 y fallecido en 2009. Schlechter Duvall estuvo asociado al grupo surrealista de Chicago, a Brumes Blondes y a Phases.
La monografía, aunque solo en neerlandés, incluye una detallada cronología biográfica, una presentación de Laurens Vancrevel, ensayos de Helena Spanjaard y Michiel van Kempen y, del propio artista, una serie de poemas, fragmentos y textos teóricos, uno de ellos sobre el automatismo, cuyo descubrimiento fue para él decisivo.’
Surrealismo Internacional, 5 juni 2016

‘Jan Schlechter Duvall was een kunstenaar in wiens eigenzinnige werk veel Indische voorstellingen zijn aan te wijzen. De kunstenaar was korte tijd lid van De Ploeg en noemde zich later surrealist. In internationale kringen van surrealisten is hij bekend en nam hij deel aan vele exposities. […] Schlechter Duvall past, zowel als kunstzinnige herontdekking als in zijn hoedanigheid van aansprekend Indisch denker en “personage”, naadloos in de doelstelling van Stichting Tong Tong.’
De Sobat, lente 2016

‘Verrast kan ik zijn, als er een enkele keer bijzonder werk opduikt van een voor mij onbekend kunstenaar, zoals dat van Jan Schlechter Duvall. Zijn werk behoort tot het surrealisme, een kunststroming die vanaf 1920 in de literatuur is ontstaan, maar ook tot uiting kwam in de schilder- en beeldhouwkunst. (…) Surrealisten gebruiken vaak droombeelden in hun werk, het is vaak bizar en kan zowel abstract als expressionistisch zijn. Deze stijlkenmerken vinden we ook terug in het werk van Schlecher.’
Frans Leidelmeijer in Moesson, juli 2015

DE KLEINE SCHEPPER
Beeldend werk van Rogi Wieg

Rogi Wieg is beroemd als dichter, maar hij maakte ook beeldend werk. De tekeningen en schilderijtjes zijn bijzonder sprekend, soms duister en soms humoristisch maar altijd geladen met betekenis. Een aantal werd opgenomen in de catalogus De kleine schepper die op 30 januari 2015 werd gepresenteerd.

Aan de catalogus werden belangeloos bijdragen geleverd door Maria Barnas, Wim Brands, Herman Keppy, Abys Kovács, Ester Naomi Perquin, Stephan Raaijmakers, F. Starik, Felix Weigand, Menno Wigman, Esther Wils, Noek Zwaan en Joost Zwagerman. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst nam de drukkosten voor zijn rekening.

ISBN: 978-90-820635-1-6, 44 pagina’s, 37 illustraties, prijs: € 10,-

Pers over De kleine schepper  

Hij geloofde niet in God, maar hoopte wel dat Hij in hem geloofde. ‘Ik schreef en dacht vaak: dit zijn/ laatste regels van de ik die/ in mijn sterrenstof woonachtig is./ Maar mijn hand ging voort, als/ een volgeladen, gaande trein die/ stoom uitblaast, zo blies ik inkt uit, rolde/ inkt uit als een wagenwiel. Roll it, roll it/ like you roll een wagenwiel over papier./ Ik schreef veel laatste verzen/ in twee en dertig jaren.’ Zo dichtte hij in de catalogus De kleine schepper, die op 30 januari jongstleden verscheen bij de gelijknamige expositie, in de Amsterdamse sociëteit Arti, van veertig wonderlijke en kleurrijke, even mystieke als geestige doeken.
Arjan Peters, de Volkskrant, 15 juli 2015

De vernissage van beelden kunst van de dichter Rogi Wieg (52) was die van een pop-uptentoonstelling, zó pop-up dat hij inmiddels weer afgelopen is, na drie dagen. Gelukkig is er nog de catalogus, De kleine schepper geheten.RogiBolhoed
Raymond van den Boogaard, NRC Handelsblad, 3 februari, 2015

Deze herinneringen aan Rogi schrijf ik op nadat enkele van zijn vrienden mij een alarmerend bericht hadden gestuurd over zijn fysieke en geestelijke omstandigheden. De vrienden maken voor Rogi een catalogus met daarin een aantal van zijn kunstwerken. Rogi schreef niet alleen, maar maakte ook schilderijen. Dat laatste weten tot nu toe niet veel mensen.
Joost Zwagerman, Het Parool, 29 januari, 2015

PENDEK    
Korte verhalen over Indische levens

In Pendek laat Herman Keppy Indische en Molukse Nederlanders aan het woord met verrassende, vaak pijnlijke en steeds roerende verhalen die tot een eeuw teruggaan en cruciale momenten in hun levensgeschiedenis betreffen: scholing in Indië, de Tweede Wereldoorlog, het verzet, de Bersiap, de repatriëring en de verovering van Hollandse harten. Keppy’s eigen Molukse familie komt ook in beeld – zijn grootvader was KNIL-militair, zijn vader was marinier en kwam als velen door de ongelukkige loop van de geschiedenis tegenover zijn eigen volk te staan.

ISBN: 978-90-820635-0-9, 160 pagina’s, 20 illustraties, prijs: € 12,95.

Pers over Pendek                                     

Verhalen in Pendek geven, door de journalistieke ondertoon, kleur aan historische gebeurtenissen uit de Indische geschiedenis. (…) Voor Indische jongeren geeft Keppy concrete handvatten om een beeld te krijgen bij grootse momenten in de ogenschijnlijk ‘kleine’ levens van onze ouders en voorouders.
Kirsten Vos op Indisch 3.0, 20 maart 2014

‘Keppy schrijft ook over de ervaringen van zijn eigen familie, waarbij de emotie duidelijk blijkt. Het resultaat is een heterogene bundel, met goed geschreven stukken, over vooral de ontreddering van de dekolonisatie.’
Dr. Harry Poeze voor de Nederlandse bibliotheekdienst (nbd biblion), 28 augustus 2013

VPRO‘Je verhalen hebben een stoïcijns karakter. Er gebeuren gruwelijke dingen (…), het leven is zelden gemakkelijk, en jij beschrijft dat in een heel onsentimentele toon, het wordt nooit zielig.’
Maarten Westerveen in De Avonden (VPRO) op Radio 6, 9 juli 2013

‘Keppy werd met Tussen Ambon en Amsterdam de chroniqueur van de omzwervingen van de Molukse bevolkingsgroep en zet die lijn door met twintig levensverhalen… (…)
Pendek is Indonesisch voor kort of klein; dat klopt voor de vorm, maar de inhoud is vaak indrukwekkend.’
John Jansen van Galen geeft 4 sterren in Het Parool, 4 juli 2013

‘Onder de regels zit veel gevoel en bewogenheid weggestopt. De schrijver is beslist niet uit op emotioneel effectbejag; niettemin weet hij de lezer nu en dan flink te raken.’
Nico Dros, schrijver (van onder meer Oorlogsparadijs op 6 juni 2013

‘De kracht van Keppy’s schrijfstijl is dat de lezer direct gegrepen wordt door zijn rake typeringen van personen en situaties. Thuis, op het strand of in het vliegtuig, Pendek is een bundel die overal met plezier en ontroering zal worden gelezen.’
Wim Manuhutu (voormalig directeur Moluks Museum), in Marinjo, zoSignerenHermmernummer 2013

‘Twintig mooie, roerende verhalen (…) Je boek leest echt heerlijk weg. Een middagje op het terras met een koffie verkeerd, voordat je de koffie op hebt, zit je er al middenin.’
Tarik Yousif in Dichtbij Nederland, Radio 5, 21 mei 2013