Uitgeverij West presenteert:

SAPARUA, MEISJE
Molukse verhalen
van vroeger tot nu

Het Moluks narratief zoals in Nederland door zowel Molukse personen en instanties als Nederlandse onderzoekers, schrijvers en journalisten herhaald, kent als zwaartepunt het uitroepen van de Zuidmolukse republiek in 1950 en het daaropvolgend verblijf van een groep Molukkers in Nederland.

Alsof de rijke en ook tragische geschiedenis daarvoor er niet toe doet, net zomin als het verhaal van de Molukkers in Indonesië, die veruit de grootste component uitmaken van het volk – of eigenlijk volkeren en stammen.

Daarbij staat de Molukse geschiedenis zoals in Nederland verteld vaak vol van voor waar aangenomen misvattingen en zelfs leugens die tot cliché zijn geworden. Naar hoe het precies zat, hoe dingen werkelijk zijn gebeurd, talen slechts weinigen.

Sommige indrukwekkende of in ieder geval opmerkelijke verhalen worden niet meer verteld, andere zijn nooit verteld – noch in Nederland noch in Indonesië. Die verhalen wil de schrijver Herman Keppy delen met mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn in de Molukse cultuur en geschiedenis.

Verschijningsdatum: 15 mei 2023. Hardcover, 288 pagina’s, prijs €24,50

WWW.INDIESTIJDSCHRIFT.NL

Indies tijdschrift’, en zijn ondertitel, ‘krities en onafhankelik’, volgen de eigenwijze spelwijze van de grote Indische schrijver en criticus E. du Perron. In zijn geest wordt de website onderhouden. Een behoorlijke ambitie, maar met de beste denkers op dit gebied in de gelederen moeten we een heel eind komen. ‘Indies’ staat in dit geval bij uitbreiding ook voor de West, the Indies en les Indes: we rekenen de hele wereld tot ons terrein, en beperken ons ook niet tot de geschiedenis: kolonialisme is nooit verdwenen. www.indiestijdschrift.nl